Hitre nevelés

Iskolánkban a játék és szabadidő óra keretein belül, heti egy alkalommal, a hitélettel is foglalkozunk.

Ez mellett a nevelők személyes példája, helyi programok, szokás-és szabályrendszerek segítik a keresztény értékek átadását. Arra törekszünk, hogy az iskoláinkba járó gyermekek megismerjék Isten szeretetét, megtapasztalják és gyakorolják a feltétel nélküli szeretetet és elfogadást, és felfedezzék a teremtett világ szépségét.  Az egyes tagintézmények a hozzájuk járó gyermekek képességeihez igazítják ennek gyakorlati megvalósítását.

Ebben a tanévben a pécsi tagintézménybe járó gyermekek az egyházi év ünnepeit követve ismerkedtek a keresztény tanítással. Az adventi időszakban Peter Spangenberg: Kiscsacsi útja a jászolig című könyvét olvastuk fel a gyerekeknek. Ebben a történetben Mária és József Betlehembe vezető kalandos útját, Jézus születését, a pásztorok és a királyok hódolatát ismerhettük meg egy csacsi szemszögéből nézve. Elkészítettük a helyszínek díszletét, a szereplők bábjait, és minden nap eljátszottuk a történetet.

A nagyböjti időszakban a jócselekedetekre fektettük a hangsúlyt.

Pünkösdre egy pünkösdölőt tanultunk meg, melyet még hetekkel később is, a gyerekek kérésére sokszor újra játszottuk. Étkezések előtt együtt imádkozunk, és a reggeli kör részeként gitáros dicsőítő énekeket éneklünk.

Marcali tagintézményünkben taizé-i dallamokat hallgattunk több alkalommal a katolikus évkörhöz igazodva. Lágy, bensőséges hangulatot teremtve ezáltal a gyerekeknek, hogy tapinthatóvá, közelivé váljon a befogadó, elfogadó jézusi szeretetet. Az évkörhöz kapcsolódva igyekszünk, a lehetőségeinkhez mérten kisebb alkotásokat létrehozni, teremteni a gyerekekkel. Történetek mesélésére a Gyermekbiblia applikációt alkalmazzuk, mely interaktivtásra is lehetőséget nyújt.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bible.kids&hl=hu&gl=US

Siófoki tagintézményünk rendszeres látogatója a Siófok-Kiliti plébánián szolgáló atya.

Kép forrása: Somoskövi Katalin Rita – Nefelejcs csoport alkotása