Pénz hét eseményei

A pénz körül forgott az életünk a 7en az iskolában. Az országos Pénz7 – pénzügyi és vállalkozói témahét feladatait, ismeretanyagát igazítottuk fejlesztő iskolásaink életéhez, ahol a Ne szórd a pénzt! figyelmeztetés konkrét értelemben használatos. Elkészítettük a pénzfákat, de megtanultuk, hogy a pénz nem a pénzfán terem. A héten az elvégzett feladatokért fizetség járt, a heti munkabérüket a gyerekek a csoportok által készített csoportbankókban kapták meg. A csoportbankókat átváltottuk az árfolyamtáblázatunk segítségével igazi forintokra, amit az újragondolt anyagokból készített perselyekbe, pénztárcákba gyűjtöttek lelkes kis „munkavállalóink”. A hétzáró napunkon megnyitottuk Bob burgerfalodáját, ahol a bevásárlólistával érkező tanulóink elkölthették heti keresetüket.