Távlati célunk, hogy az Ökoiskola címet elnyerhessük.

Fejlesztő iskolaként néhány dolgot az iskolánkban tanuló diákokhoz kell adaptálnunk. Ezért nagy öröm volt számunkra, hogy május környékén két magaságyást kaptunk a zalakomári máltai jelenlét program keretében  dolgozók szorgos kezeinek munkája által (https://www.facebook.com/zalakomarjelenletpont).

A magaságyás könnyebben kezelhetó, könnyebben rendben tartható és jobban behatárolt, annál, mintha az udvar egy részét kerítettük volna el erre a célra. Ez nagy könnyítés tanulóink számára. Ez által a szűkebb-tágabb környezet tárgyunk tartalmi elemeinek ismertetése egy újabb lehetőséggel bővült. Nem kevésbé fontos, hogy az önálló életre való nevelés céljainak eléréséhez is egy plusz lehetőséget kaptunk a magaságyások által. Nagyon köszönjük.

A szükséges földet is sikerült felajánlásból megoldanunk. Nagy köszönet ezért a marcali önkormányzat GAMESZ szervezetének és a  ott dolgozó segítőknek, akik a föld szállításában is partnerek voltak. (https://gamesz.marcali.hu/).