Szurdopedagógiai fejlesztés a fejlesztő iskolában

A hallássérült tanulónál a hallás hiánya vagy csökkenése miatt a szokásostól eltér a beszéd, a nyelv és – ennek következtében – a személyiség fejlődése. Magyarországon a törvények sora biztosítja a sajátos nevelési igényű hallássérült gyermekek különleges ellátáshoz való jogát az oktatás, az egészségügy a szociális ellátás területén. A halmozottan sérült nagyothalló tanulók nevelési, oktatási lehetőségeit alapvetően befolyásolja a társult fogyatékosság jellege és súlyossága.

A hallássérültek pedagógiája szakos speciális végzettségű szakember segíti a hallókészülék kiválasztását és pontosabb beállításának folyamatát, a szülőkkel együttműködve vezeti, támogatja, a gyermek hallás‐ és beszédfejlesztését, felkészíti a gyermeket az életkorának megfelelő gyermekaudiometriai eljárásokon történő aktív részvételre, konkrét segítséget ad a szülőnek abban, hogy ő mit tud tenni a mindennapokban a gyermek hallás‐ és beszédfejlődésének érdekében.

A terápiában elsődleges cél, hogy a gyermek jól halljon (audiológiai ellátás minősége és intenzív hallásfejlesztés), felfigyeljen a környezet hangjaira, majd fel is ismerje azokat, felfigyeljen az emberi beszédre, értse, és ennek mentén ő is kezdje használni az anyanyelvet. Mindez játékos helyzetben, mesék, hétköznapi tevékenységek kihasználásával történik.

Kép forrása: Somoskövi Katalin Rita