Logopédia a fejlesztő iskolában         

A fejlesztő iskolában a logopédiai fejlesztés a kommunikációs akadályozottság enyhítését, kiküszöbölését jelenti, amellyel elsősorban az emberi, szociális kapcsolatok lehetősége javulhat. Célunk, hogy minden gyermeknél megtaláljuk azt a komplex kommunikációs módozatot, amellyel az adott tanuló adekvátan ki tudja fejezni, illetve meg tudja magát értetni. Ennek feltárásához alapvetően fontos a gyermekek alapos megismerése, amelynek nyomán speciális, egyénre szabott terápiát tervezünk. A cselekvéses tapasztalatszerzés lehetőségének biztosítása elengedhetetlen a fejlesztés során, amit a tanulók egyéni kommunikációs szükségleteihez igazítva alkalmazunk. Igyekszünk felfedezni a legapróbb kommunikatív szándékot a gyermekek részéről, amelyet aztán továbbfejlesztve erősítünk, bővítünk. Célunk az önálló kommunikációs repertoár fokozatos kiépítése, amely által a fejlesztő iskolai tanulók is képesek lesznek kifejezni a szükségleteiket, igényeiket, kívánságaikat és kapcsolatba lépni más emberekkel és valamilyen módon hatást gyakorolni a környezetükre.

Feladatunk a súlyosan és halmozottan fogyatékos tanulók speciális megsegítése gyógypedagógia eszközrendszerrel, amely lehetővé teszi a személyiségük és képességük fejlesztését, ezáltal a családi és társadalmi környezetbe való beilleszkedésük elősegítését.

A fejlesztő iskolai logopédiai terápiában alkalmazható kommunikációs rendszerek csoportja az augmentatív és alternatív kommunikáció (AAK). Az érthető beszéd hiánya következtében súlyosan károsodott kommunikációs funkció átmeneti vagy tartós pótlására, támogatására szolgál. Lényege, hogy a verbális kommunikációjában akadályozott személy nonverbális (nem szóbeli) úton fejezi ki magát, felhasználva olyan, a technika és tudomány által biztosított lehetőségeket, eszközöket, amelyek a kommunikáció nonverbális formáját biztosítják (pl. hangjelzések, gesztusok, manuális rendszerek, jelnyelv, betűtábla, piktogram, fotó, tárgy, kommunikációs táblák, valamint hangkibocsátó gépek – kommunikátorok). A hallássérült gyermekeken kívül, a nyelv- és beszédfejlődés zavarával küzdő (beszédfogyatékos), illetve az autista gyermekek terápiájában is eredményesen alkalmazható.

Kép forrása:  Jániné Horváth Erika saját eszközről saját fotó (szerződésés munkatársunk)