A Kokas módszer alapvetően egy zenepedagógiai módszer, amelyet eredetileg és elsősorban zenét tanuló gyermekek számára fejlesztett ki Kokas Klára több, mint 40 évvel ezelőtt. Rövid idő alatt kiderült, hogy a módszer óriási terápiás hatással bír, így nem csak a tipikusan fejlődő, hanem sérült gyermekek (és felnőttek) számára is fejlesztő hatással lehet. A foglalkozásokon történő aktív zenehallgatás az önkibontakoztatás és a harmonikus személyiségfejlődést nagyban elősegíti.

“A Kokas-foglalkozások szenzoros integrációs élményt is lehetővé tesznek. Fontos szerepe van az érintésnek, a mozgásnak és mozgatásnak, a hallásnak és hallgatásnak, a saját test megélésének és a másik testhez való alkalmazkodásnak. A személyhez szóló énekek, a foglalkozásokon megélt egyéni, belső képek és a csoport saját történetei, élményei aztán képi (pl. festés, rajzolás) és szóbeli feldolgozásra kerülnek. Ezáltal az élmények megragadhatóvá, közölhetővé válnak, és elmélyülnek, magasabb idegrendszeri szinteken szerveződnek tovább. A Kokas-pedagógia komplex pedagógiai módszer, mely egyaránt hatással van a gyermek és a pedagógus személyiségére. A Kokas módszer érzékeny a foglalkozásokat vezető személy szabadságára, egyéniségére ugyanúgy, mint a gyermekek sokszínűségére is”.(Fejes Tímea- Kokas oktató)

Kép forrása: https://www.istockphoto.com/vector/bearded-mans-face-hipster-character-fashion-silhouette-avatar-emblem-icon-label-gm885369008-246007774