Állatasszisztált terápiák

Az EFOP 3.1.6 pályázatunk jóvoltából sikerült elindulnia az állatasszisztált terápiáknak. Tavalyi évben sajnos ezt a járványhelyzet megakadályozta. Hat alkalommal mehetnek diákjaink terápiás lovaglásra és minden héten kutyaterápiás foglalkozás is zajlik iskolánk boronkai tagintézményében.  

Állatasszisztált terápiák2022-08-17T09:58:13+00:00

Hitre nevelés

Hitre nevelés Iskolánkban a játék és szabadidő óra keretein belül, heti egy alkalommal, a hitélettel is foglalkozunk. Ez mellett a nevelők személyes példája, helyi programok, szokás-és szabályrendszerek segítik a keresztény értékek átadását. Arra törekszünk, hogy az iskoláinkba járó gyermekek megismerjék Isten szeretetét, megtapasztalják és gyakorolják a feltétel nélküli szeretetet és elfogadást, és felfedezzék a teremtett [...]

Hitre nevelés2021-08-27T12:56:37+00:00

Zeneterápia

A zeneterápiáról A zeneterápia csoportos foglalkozásokon magyar gyermekdalok és népdalok adják a dalanyagot. A gyerekek mindennapi tevékenységeihez kapcsolódó dalok éneklése közben a játék segítségével fejleszthető a gyerekek éneke, beszéde. A dalokhoz kapcsolódó mozdulatok által fejlődik mozgásuk, megtapasztalhatják a gyors-lassú, halk-hangos, magas-mély pár különbözőségét. A páros, csoportos játékok, a bábok lehetőséget adnak a társas kapcsolatok alakítására, [...]

Zeneterápia2021-06-14T17:39:27+00:00

Szurdopedagógia

Szurdopedagógiai fejlesztés a fejlesztő iskolában A hallássérült tanulónál a hallás hiánya vagy csökkenése miatt a szokásostól eltér a beszéd, a nyelv és – ennek következtében – a személyiség fejlődése. Magyarországon a törvények sora biztosítja a sajátos nevelési igényű hallássérült gyermekek különleges ellátáshoz való jogát az oktatás, az egészségügy a szociális ellátás területén. A halmozottan sérült [...]

Szurdopedagógia2021-06-17T10:09:54+00:00

Logopédia

Logopédia a fejlesztő iskolában          A fejlesztő iskolában a logopédiai fejlesztés a kommunikációs akadályozottság enyhítését, kiküszöbölését jelenti, amellyel elsősorban az emberi, szociális kapcsolatok lehetősége javulhat. Célunk, hogy minden gyermeknél megtaláljuk azt a komplex kommunikációs módozatot, amellyel az adott tanuló adekvátan ki tudja fejezni, illetve meg tudja magát értetni. Ennek feltárásához alapvetően fontos a gyermekek alapos megismerése, [...]

Logopédia2021-06-14T17:07:11+00:00

Tiflopedagógia

Tiflopedagógiai munka: A tiflopedagógus látássérültek pedagógiája szakirányon végzett gyógypedagógus. A látássérült gyermekek szükségleteit, képességeit és igényeit figyelembe véve gyógypedagógiai nevelési, oktatási, fejlesztési, terápiás, prevenciós, habilitációs és rehabilitációs feladatokat lát el. Komplex készség- képességfejlesztést végez, ahol nagy hangsúlyt kap a látásnevelés, a látási funkciók fejlesztése. A látássérült (gyengénlátó, aliglátó) tanulók különböző mértékben használják ki megmaradt látásukat. [...]

Tiflopedagógia2021-06-18T16:42:24+00:00

Szomatopedagógia

Kik tartoznak a szomatopedagógia ellátási körébe? diagnosztizált mozgáskorlátozottsággal élő gyermekek, fiatalok (fejlődési rendellenesség, izombetegség) központi idegrendszer eredetű mozgászavarral élő gyermekek, fiatalok (CP) megkésett pszichomotoros fejlettségű kisgyermekek súlyosan, halmozottan sérült gyermekek, fiatalok kromoszóma-rendellenességgel élő gyermekek baleseti sérült gyermekek, fiatalok A szomatopedagógus tevékenységei: a diagnózis és mozgásállapot által meghatározott gyógytorna, masszázs kommunikáció-beszédfejlesztő módszerek, motoros képességek javítása (etetés terápia, bazális [...]

Szomatopedagógia2021-06-18T16:44:21+00:00

Autizmus-specifikus fejlesztések és AAK

Milyen szempontok vezetnek minket az autizmus-specifikus fejlesztéseknél? Az iskolába járó autista gyerekek, elsősorban gyerekek, sajátos érdeklődési körökkel, személyiséggel, örömökkel, nehézségekkel és korlátokkal együtt. Az egyénre szabott felmérések segítségével rajzolódnak ki azok az erősségeik, amelyekre építhetünk és a nehézségeik, amelyek leküzdéséhez, enyhítéséhez egyénre szabott fejlesztési tervek készülnek. Az egyéni fejlesztési tervekben a fő fejlesztési célok a [...]

Autizmus-specifikus fejlesztések és AAK2021-06-14T16:27:45+00:00

Tervezett szenzomotoros tréning – egyéni TSMT I

Fogalmak tisztázása A szenzoros integráció: Egy képesség, amivel szervezzük és feldolgozzuk a különféle érzékelési csatornákból az agyunkba érkező információkat, melyekre motoros, azaz mozgásos válaszokat adunk. A szenzoros érzékeléseink között három szomatoszenzoros érzékelés, azaz a környezet ránk ható ingereit közvetlenül testünkre ható érzetekből észlelhetünk. Ilyen: Tapintás (taktilis)- nyomást, hőt, érdességet érzékelünk Testrészek testhez viszonyított helyzetének érzékelése [...]

Tervezett szenzomotoros tréning – egyéni TSMT I2021-06-18T16:54:46+00:00

Konduktív pedagógia

A "kondukció" rávezetést jelent, azaz rávezetéses tanítást, nevelést. A konduktív pedagógia fejlesztő és nevelő hatású a központi idegrendszeri sérültek számára. Komplex tevékenységeken keresztül történik a fejlesztés. Ennek megvalósításához elengedhetetlen a mindennapi élet adta feladatok minél önállóbb megoldása, tevékenykedtetésre késztetés.

Konduktív pedagógia2021-06-11T16:59:59+00:00
Go to Top